به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ملارد ؛ رئیس و اعضای شورای اسلامی شهرملارد به اتفاق معاون فنی و عمرانی شهرداری از پروژه احداث چال زباله بزرگ شهر بازدید نمودند و ضمن بررسی مراحل اجرایی برای اجرای موفق و به هنگام پروژه راهکارهای موجود را مورد بررسی قرار دادند .

 

01020304