اعضای شورای اسلامی شهر ملارد به همراه شهردار و معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد از پروژه های عمرانی در حال اجرا در سطح شهر از قبیل

1- آسفالت خیابان بلوار راغب

2-  لاین کندرو سه راه اندیشه

3-  کفپوش پارک پرنیان

بازدید به عمل آوردند . 

اکبری عمران0102