گفتگو با جناب آقای اکبری عضو شورای اسلامی شهر ملارد در خصوص ضرورت ساماندهی میادین شهر ملارد

جناب آقای محبوب اکبری با اشاره به ضرورت ساماندهی میادین شهر ملارد اظهار داشت:به واقع، میادین این شهر به عنوان محدوده هایی پر تردد نقش موثری در روند عبور و مرور ایفا می کنند.

همچنین ایشان عنوان کردند:یکی دیگراز موارد قابل توجه در عرصه میادین شهری،به سیمای بصری آن معطوف می شود که هر آنچه زیبا سازی شایسته تری در آن لحاظ شود،تصویر مطلوب تری از شهر به معرض نمایش عموم در می آید.

و با عنایت به ضرورتی که برای حصول ساماندهی میادین احساس می شود،مجموعه شورای شهر و شهرداری با جدیت تلاش می کنند،طرح های اجرایی مور نیاز را در این نقاط اجرایی و عملیاتی کند.

اکبری عنوان کرد:رویکرد ما در ساماندهی میادین به اصلاح و رفع نارسایی های متناسب با موقعیت میدان ها و نامی که بر آن اطلاق شده متمرکز است و در نظر داریم مولفه ها و استانداردهای لازم را در مبلمان،فضای سبز و المان میادین لحاظ کنیم.

جناب آقای اکبری در خاتمه یادآور شد:ساماندهی میادین با مشارکت سازمان فضای سبز و پارک های شهر ملارد عملیاتی می شود و امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده،وضعیت مطلوب تری در میادین شهر ملارد آنچنان که در شان این منطقه و مردم فهیم آن است حاکم شود.

اکبری