bayatmini

خانم معصومه بیات عضو شورای اسلامی شهر ملارد نیز ضمن تأیید عملکرد ضعیف شهرداری در حوزه فرهنگی در طول سال‌های گذشته عنوان کرد: علیرغم برخی کاستی‌ها، اخیراً شهرداری این منطقه به‌صورت پررنگ‌تری وارد مباحث فرهنگی شده که در صورت استمرار وضعیت موجود، می‌توان به نتایج مطلوبی دست‌یافت.

پروژه های فرهنگی شهر ملارد که چندی پیش توسط شهرداری این منطقه کلنگ زنی شد از نمونه‌های بارز تلاش مدیریت شهری برای ارتقای فرهنگی شهر ملارد است که می‌توان با بهره‌گیری مطلوب از چنین فضا و بستری، برخی از طرح‌های فرهنگیِ موردنظر را اجرایی کرد.

خانم بیات عنوان کردند: نباید ازنظر دور داشت که شهرداری نیز دفاعیات خود را در خصوص برخی کاستی‌ها در حوزه اقدامات فرهنگی دارد که در نوع خود قابل‌توجه است.شهرداری معتقد است، بار بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی بر دوش این مجموعه است که بعضاً برخی از آن‌ها در چارچوب وظایف و دستور کارهای مرتبط با این حوزه نیست.

وی در ادامه اظهار داشت : عملکرد و فعالیت فرهنگی شهرداری‌ها در قالبی مشخص و تعریف‌شده اجرایی می‌شود که در دو حوزه ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی شهر و بارورسازی فرهنگ شهرنشینی قابل‌تعریف است.

به اعتقاد شهرداری، تمرکز و ورود مدیریت شهری به دیگر فعالیت‌های فرهنگی که بعضاً در راستای وظایف تعریف‌شده این مجموعه نیست، باعث شده تا حدودی از وظایف اصلی خود فاصله بگیرد، زیرا اجرای برنامه‌های فرهنگی غیر مرتبط علاوه بر صرف زمان و انرژی، مستلزم تأمین هزینه‌های لازم است که این مسئله در شرایطی که شهرداری با محدودیت‌های مالی متعددی مواجه بوده، می‌تواند وظایف اصلی تعریف‌شده را تحت‌الشعاع قرار دهد.

با همه این اوصاف، آموزش و اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص الزامات، ضروریات و رعایت قواعد شهرنشینی اصلی حائز اهمیت است که باید مجدانه نسبت به اجرا و عملیاتی ساختن آن اقدام شود.

وی افزود:اخیراً یکی از سمن‌ها باهدف ارتقای فرهنگ شهرنشینی در شهر ملارد فعال‌شده که با معاونت فرهنگی شهرداری نیز تعامل مطلوبی را آغاز کرده که امیدواریم در میان‌مدت و بلندمدت به نتایج شایسته‌ای در این خصوص نائل شویم.