جمور

رئیس شورای اسلامی شهر ملارد : بسیج، تشکیلاتی است که در آن، افرادِ پراکنده و تنها، به مجموعه ای سترگ، هماهنگ، آگاه، متعهد و بینا به مسائل کشور تبدیل می شوند .

به مناسبت هشتم آبان روز نوجوان و در پیش رو بودن هفته بسیج دانش آموزی علیرضا جمور طی پیامی این روز و هفته را به تمامی نوجوانان بسیجی کشور ایران تبریک گفت .

متن پیام علیرضا جمور رئیس شورای اسلامی شهر ملارد در خصوص روز نوجوان و هفته بسیج دانش آموزی:

از مسائل مهم دوره نوجوانی، تشکیل هویت فردی و اجتماعی است. جست وجوی هویت شخصی و اجتماعی، به این وابسته است که نوجوان تشخیص دهد برای او چه چیزهایی مهم و چه کارهایی ارزشمند است تا برای آنها معیارهایی بیابد.

در این دوره، هویت یابی، مسئله ای دشوار می شود؛ چرا که نوجوان روز به روز تغییر می کند. در این دوران، او با مجموعه ای از تغییرهای روانی، فیزیولوژیکی، شناختی و نیز تقاضاهای اجتماعی جدید روبه رو می شود. در نتیجه، نوجوان به این مسئله که در چشم دیگران چگونه جلوه می کند، بسیار اهمیت می دهد و آن را با تصوری که از خود دارد، مقایسه می کند. از سویی، با این مسئله نیز روبه روست که چگونه نقش ها و مهارت هایی را که پیش تر آموخته است، با نیازهای آینده ارتباط دهد.

بسیج، مجموعه ای است که در آن، فداکارترین و آماده به کارترین نوجوانان کشور در راه اهداف عالی این ملت و برای به کمال رساندن این کشور گرد آمده اند. بسیج، تشکیلاتی است که در آن، افرادِ پراکنده و تنها، به مجموعه ای سترگ، هماهنگ، آگاه، متعهد و بینا به مسائل کشور تبدیل می شوند. بسیج دانش آموزی، نهادی آموزشی است که با برنامه های نظام مند و ایجاد پایگاه های علمی، می کوشد گام مؤثری در ارتقای توان علمی و عملی دانش آموزان بردارد. این سازمان به منظور ایجاد روحیه هم یاری و مسئولیت پذیری و آمادگی دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی و گسترش فرهنگ و تفکر بسیجی، از سوی نیروی مقاومت بسیج سپاه و با پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در مقطع راهنمایی و متوسطه تشکیل شده است. هر سازمان، مرکز یا نهادی، ویژگی های خاص خود را دارد. سازمان بسیج دانش آموزی نیز متناسب با وضعیت سازمانی خویش، دارای ویژگی هایی است که برخی از آنها عبارتند از: مطرح بودن دانش آموزان در مسیر فعالیت ها به عنوان رکن اصلی؛ متناسب بودن فعالیت ها با نیازهای روحی و عاطفی دانش آموز؛ امکان مشارکت اعضا در فعالیت های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و... متناسب با سیاست های نظام؛ ارائه برنامه ها و فعالیت های متناسب با سطح تحصیلی، ویژگی های روحی، سنی، جنسی و جسمی آنها؛ ادامه تحصیل در دانشگاه ها یا اشتغال به کار با ارائه پرونده آنها به مراکز مربوط.

بنده به عنوان سرباز کوچک این جامعه و یک بسیجی این روز و هفته را ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهید والا مقام حسین فهمیده به همه شما نوجوانان عزیز ایران الخصوص نوجوانان بسیجی شهر ملارد تبریک عرض نموده و ان شاله باشد که در زیر سایه پرچم اسلام و تحت زعامت داعیانه مقام معظم رهبری فرماندهی کل قوا ، خدمات ارزنده ای به میهن اسلامی ارائه نمایید.