در تاریخ 95/8/19 همزمان با دویست و چهل و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ملارد ، اعضای شورای اسلامی شهر ملارد جلسه ای را با حضور جناب آقای یقین لو معاونت عمرانی فرمانداری ملارد ، روسای ادارات گاز ، برق ، آب به منظور رفع مشکل 2000 خانوار شهر ملارد در خصوص مجوز دریافت کنتور گاز برگزار کردند .

 

010203