در روز 15 آذر ماه مانور بزرگ زلزله در مدرسه شهید هشترودی با حضور امام جمعه ، اعضای شورای شهر، فرمانده نیروی انتظامی ، شهردار و سایر مسئولین شهری و استانی برگزار گردید .که در این مانور نیروهای آتش نشانی ، حلال احمر ، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های خدمات رسان به تمرین برای مواجه با چنین شرایتی پرداختند .

8123456