به نام خدا 

به گزارش روابط عمومی شورای شهر اسلامی شهر ملارد به روایت تصویر آخرین جلسه دوره چهارم شورای شهر ملارد در روز دوشنبه مورخ 96/5/30 ساعت 13:30 در دفتر جلسات شورا ضمن تقدیر و تشکر رئیس شورا جناب آقای جمور از اعضاء شورا و همچنین تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات 4 ساله شهردار ملارد جناب آقای مهندس خراسانی و متعاقبا تقدیر و تشکر شهردار از اعضاء دوره چهارم شورای اسلامی برگزار گردید . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       photostudio 1503389374794

 

  

                                                    IMG 20170827 182917