به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ملارد

نتایج انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ملارد 

* آقای ایرج زارع رئیس

* آقای داور حضرت پور نایب رئیس 

* آقای عباس تیموری منشی اول 

* آقای سیدعلی مرزانی منشی دوم 

 

IMG 20170827 171925

                      ایرج زارع 

 

 

IMG 20170827 180735

                    داور حضرت پور

 

 

812314012 151056

                      عباس تیموری

 

IMG 20170827 180805

                       سیدعلی مرزانی