500اعضاء

 

   7                12

 

 به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ملارد :

اعضای شورای اسلامی دوره پنجم شهر ملارد در روز چهارشنبه مورخ 96/6/1 پس از اتمام مراسم تحلیف که در ساختمان فرمانداری برگزار گردید در دومین جلسه رسمی شورا که در ساختمان اداری شورا رآس ساعت 13:30 تشکیل گردید باتفاق اکثریت آراء آقای مهندس علی سلگی را به عنوان سرپرست شهرداری ملارد انتخاب نمودند .

در خاتم اعضای شورا برای ایشان در انجام خدمت به شهروندان توفیقات روزافزون آرزو نمودند .