به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ملارد:

در جلسه روز شنبه مورخ 96/6/4 اعضای شورای اسلامی دوره پنجم شهر ملارد که با حضور جمعی از معتمدین شهر ملارد ساعت 10:00 صبح و مسئولین شهرداری ساعت 11:30 و سازندگان شهر ملارد ساعت 12:00 و رئیس آموزش و پرورش شهر ملارد جناب آقای تفرشی و معاون ایشان جناب آقای سرلک ساعت 12:30 در حضور اعضای شورای اسلامی منتخب دوره پنجم تشکیل گردید . ضمن عرض تبریک و آرزوی توفیق در پیشبرد اهداف توسعه شهر ملارد برای اعضای منتخب ، برخی از مسایل و مشکلات شهر مور بررسی و برطرف نمودن مشکلات مطروحه در دستورکار شورا قرار گرفت. 

معتمدین جدید

 

مسئولین جدید

 

سازند جدید

 

3جدید

 

آموزش پرورش جدید

 

پرورش جدید