به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ملارد :

رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ملارد روز پنجشنبه مورخ 96/6/9 به اتفاق سرپرست شهرداری جناب آقای مهندس سلگی از سطح شهربازدید نمودند و ضمن بررسی مراحل برای اجرای موفق و به هنگام پروژه ها راهکارهای موجود را مورد بررسی قراردادند . 

موارد و محل های بازدید شده از قبیل : 

پارکهای سطح شهر و فضای سبز موجود 

بلوار و سه باندی مارلیک و بررسی مشکلات 

شرق سرآسیاب و بلوار راغب 

ملارد خیابان بسیج 

008

010

013

021

001

002

004

005

011

014