به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ملارد :

خلاصه ای ازهشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مورخ 96/6/20 با حضور کلیه اعضاء محترم شورا تشکیل و چندین پرونده و درخواست از جمله حفظ درختان باغ روبروی شهرداری ، کارشناسی غرفه بازارها و کانکسهای میادین میوه و تره بار ، اعتبار پروژه های ترمیم و بازسازی فضای سبز سطح شهرمورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت . 

همچنین در این جلسه از طزیق اخذ رای مخفی ، پنج تن از کاندیدای محترم شهرداری آقایان :

( امیر احمدی ، سلگی ، صادقی اشتهاردی ، اسکندری ، بیگدلو ) به مرحله بعد راه یافتند و مقرر شد طی جلسه ای دیگر و طبق فرآیندی که متعاقبا اعلام خواهد شد انتخاب شهردار نهایی گردد .