به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ملارد ؛ دهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ملارد راس ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 96/6/27  باحضور کلیه اعضای محترم شورا تشکیل گردید و شایان ذکر است در ادامه مصاحبه و بررسی برنامه های پنج تن از کاندیدای محترم شهرداری ( آقایان  بیگدلو  ،اسکندری ، صادقی اشتهاردی ، سلگی ، امیراحمدی ) که در صحن  جلسه حضور یافتند و به سوالات مطرح شده در جلسات قبل توسط اعضای شورا پاسخ دادند . 

001

002

004

005