به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ملارد ؛ در یازدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ملارد روز چهارشنبه مورخ 96/6/29 جناب مهندس علی سلگی بعنوان شهردارملارد برگزیده شدند.

 

             002

                      001