چهاردهمین جلسه رسمی شورای اسلامی راس ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 24/7/96 با حضور اعضاء وبا مدیریت جناب آقای مهندس زارع رئیس محترم شورای شهر درصحن علنی شورا برگزار گردید.

در دستور کار چهاردهمين جلسه شورای شهر ملارد :

چهاردهمین جلسه شورای شهر ملارد امروز دوشنبه ٢٤ مهرماه سال ١٣٩٦ از ساعت١٤:٣٠با حضور مهندس سلگي سرپرست شهرداري ملارد در صحن شورای شهر ملارد برگزار می شود.

تخصيص بودجه جهت احداث اماكن پليس هاي تخصصي شهرستان ملارد نخستین دستور جلسه چهاردهم شورای شهر ملارد است.

تشكيل جلسه با حضور شهردار محترم شهر ملارد جهت تاسيس بيمارستان شهر ملارد و اعلام امادگي گروه سرمايه گذاري اروپايي جهت اجراي طرح شهرك سلامت و حضور انبوه سازان و ارائه برنامه هاي ايشان موضوع دستورات بعدی این جلسه شورای شهر ملارد است.

.626a2fb9 bccc 41f4 b10d ab1042e6b6be

fb8f2568 1577 43f8 a3af eb4c93af8f6a

37d4b599 e056 48cd ac0c 4221ddd22c87