به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ملارد: جلسه هیئت های ورزشی با حضور روسای این هیئت در صحن شورای شهر برگزار گردید.

 در این نشست بیش از 7 رئیس هیات ورزشی فعال، پیشکسوتان وقهرمانان حضور داشتند که مسائل و مشکلات مربوط به هیئت های ورزشی مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

 درادامه روساء هیئت های ورزشی به بخشی از عملکرد خود در سال گذشته اشاره و به ارائه برنامه های خود در سال 96 پرداختند.
در این جلسه مهندس زارع ریاست محترم شورای شهر ملارد در خصوص حمایت از قهرمانان ورزشی و بررسی مشکلات آنان ، توضیح داد و گفت: شورای شهر ملارد با تمامی توان خود در خدمت ورزشکاران و همچنین مردم ورزش دوست شهرستان ملارد است.

سپس اعضای محترم شورا نسبت به بررسی فضاهای ورزشی مبحثی را بیان نمودند .

 

در پایان مهندس زارع ریاست محترم شورای شهر ملاردبه همراه اعضای محترم شورا از روساء هیئت های ورزشی تقدیر و تشکر نمودند.

 

a5b406c3 5c0e 4c6d ba92 84ab1a8789ab