بازدید اعضای محترم شورای اسلامی شهر ملارد و شهردار محترم ملارد روز پنجشنبه مورخ 1396/7/27 از خانه فرهنگ, فرهنگسرا, سوله ورزشی و ساختمان منطقه دو شهرداری به روایت تصویر

a0af33ad b74b 4b4d a7fd 6ddc116fc6ef