پاکسازی معابر شهرستان ملارد توسط هیات کاراته شهرستان در پی اقدام شایسته ذیل, از سوی مهندس ایرج زارع, رئیس شورای اسلامی شهر ملارد بیانیه ای صادر شد که در ادامه ملاحظه می فرمائید:

بسم الله الرحمن الرحیم

موجب افتخار و مسرت است در هفته سلامت روان و هفته تربیت بدنی و ورزش شاهد نگاهی نو در شهری پاک هستیم.

اینجانب به نمایندگی از پارلمان شهری, از اداره ورزش و جوانان و هیئت کاراته شهرستان ملارد و شهروندانِ همراه در برنامه پاکسازی معابر صمیمانه سپاسگزاری می نمایم.

شهروند سالم, شهر پاک و شهر پاک, شهروند سالم می خواهد.

ایرج زارع

رئیس شورای اسلامی شهر ملارد

e28bfe6f 3b2c 4389 8f8c 34a39857611e