بازدید اعضای محترم شورای اسلامی شهر ملارد روز شنبه مورخ1396/7/29از پروژه استادیوم ملارد به روایت تصویر.

32f4a744 0438 4bce 8bf6 09e8d498052d