در دستور کار پانزدهمين جلسه شورای شهر ملارد
  
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ملارد : پانزدهمین جلسه شورای شهر ملارد امروز دوشنبه ١ آبان ماه سال ١٣٩٦ از ساعت١٤:٣٠ در صحن شورای شهر ملارد برگزار می شود.
  
يكسان سازي حق الجلسه اركان و اعضاي كميسيونهاي سازمان هاي تابعه شهرداري براي سال ٩٦ نخستین دستور پانزدهمين جلسه شورای شهر ملارد است.
  
درخواست اهالي در خصوص مزاحمت مواد فروشان در كوچه المهدي و اعتراض جمعي از كسبه بلوار ارغوان مارليك به مزاحمت وانت بارهاي (ميوه و تره بار)موضوع دستورات بعدی این جلسه شورای شهر ملارد است.

 

d4ce53a3 84f5 460e b3f6 05d5f65f44a2