مرزانی

سید علی مرزانی منشی و عضوشورای اسلامی شهر ملارد

مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته تحصیلی: تربیت بدنی