((داور حضرت پور نایب رئیس شورای اسلامی شهر ملارد))

در این صفحه میتوانید نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را 

 

با جناب آقای حضرت پور ثبت نمایید