جمور

 

علیرضا جمور عضو شورای شهر ملارد

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: حقوق قضایی