007


عباس تیموری - منشی اول شورای اسلامی شهر ملارد

 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

 

رشته تحصیلی: ..